“Breng al de tienden naar het voorraadhuis,
zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin,
zegt de HEERE van de legermachten,
of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,
en zegen over u zal uitgieten,
zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.”
 
Maleachi 3:10
Plant in hoop munten

Het betalen van tienden is cruciaal in het ondersteunen van Gods werk. Uw tienden worden naar het hoofdkantoor van de Adventkerk in Nederland gestuurd. Lees hier wat de kerk met tienden doet. Tienden kunt u overmaken naar ons rekeningnummer: NL50 INGB 0007 4468 77 t.n.v. Speranza Lelystad; vermeld ’tienden’ in de beschrijving. Zoals u heeft gelezen: “God zal zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.” Laten we bouwen op deze belofte.

Plant in hoop munten

Niet alleen tienden, maar ook gaven zijn belangrijk voor het ondersteunen van de kerk. Uw donaties worden onder andere voor de volgende dingen ingezet:
– Huur van het gebouw;
– Evangelisatie;
– Techniek en muziek;
– Deze website;
– Padvinderij;
En nog veel meer dingen! Uw gaven kunt u ook overmaken naar ons rekeningnummer.