WIE ZIJN WIJ

Speranza-Lelystad is een nieuwe gemeente van de Adventkerk die sinds 2013 actief is in de Waterwijk e.o. Een kerk waarin iedereen elkaar kent en met elkaar betrokken is. Mensen die op een zoektocht zijn naar een ontmoeting met God, om in zijn liefde verder naar elkaar toe te groeien. Dit doen wij door ons dienstbaar op te stellen naar de mensen in onze omgeving. Eén van de projecten die daaruit voort gekomen is, is de “OPENHOUSE”.

Wij als adventisten vieren overeenkomstig het vierde gebod de zevende dag als rustdag en daarom vindt het kerkbezoek elke sabbat (zaterdag) plaats.

Vanaf 10.00 uur is er eerst een zangdienst waarin we onze God kunnen loven en prijzen. Daarna wordt er een thema besproken, dat per kwartaal wisselt. Dit kwartaal is de titel: “DE KERK HAAR OPDRACHT IN DE MAATSCHAPPIJ”. Iedereen kan deelnemen aan deze lessen, die ondersteund worden door een lesboekje.

In het vervolg daarop vindt de eredienst plaats. Ook hier is de mogelijkheid om God te loven en te prijzen, maar er is ook tijd om te luisteren naar een overdenking.

Na de dienst is er tijd voor een hapje en een drankje, om op die manier ook het sociale contact binnen de gemeente te versterken.