Elementor Wat Geloven Wij

Wat geloven wij?

De Nederlandse Adventkerk richt zich op drie kernwaarden die passen bij het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

Speranza Lelystad

KERNWAARDEN

De Nederlandse Adventkerk richt zich op drie kernwaarden die passen bij het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

OPTIMISME

In een wereld van crisis, waarin duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. We gedragen ons anders omdat we weten dat God ons redt en geloven dat dingen anders kunnen en we in staat zijn om grenzen te verleggen.

DIENSTBAARHEID

In een wereld waar veel mensen alleen aan zichzelf lijken te denken, zijn wij dienstbaar. De kerk is er voor mensen binnen en buiten de kerk. Niemand wordt buitengesloten, zo zijn we dienstbaar voor de mensen om ons heen.

LEVENSKWALITEIT

In een wereld vol ziekte, zorgen en stress waar veel mensen de zin van het leven niet zien, biedt de kerk levenskwaliteit. Het geloof geeft de zin van het leven een nieuwe betekenis. Naast een visie voor de toekomst biedt het principes om naar te leven. Het maakt dat mensen betrokken en zorgt dat ze respectvol met elkaar omgaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, dus met het milieu, en nadenken over verspillen horen bij levenskwaliteit. De Adventkerk besteedt aandacht aan een gezondere levenswijze.

Het geloof van de zevendedagsadventisten is samengevat in 28 geloofspuntenAdvent, het ledenblad van de kerk, publiceert ieder kwartaal een bespreking van één of meerdere geloofspunten. 

WERELDWIJD

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten deelt het evangelie in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 300 talen en dialecten. Wereldwijd zijn er meer dan 19 miljoen mensen lid van de kerk.

GEZONDHEID

Geloven doe je met je hart en hoofd, maar ook met je handen. De wereldkerk heeft een indrukwekkend netwerk opgebouwd van instellingen voor gezondheidszorg. Van kleine klinieken in het tropisch regenwoud tot ultramoderne ziekenhuizen met een reeks aan specialismen, overal ter wereld zijn adventisten actief in de gezondheidszorg. In Nederland is er een verzorgingstehuis op adventistische grondslag.

ONDERWIJS

Ook heeft de wereldwijde kerk een netwerk van onderwijsinstellingen – van het laatste tot hoogste niveau. Onder de bijna 6.000 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op hbo en universitair niveau. In Nederland is de christelijke basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide (Utrecht) erg populair bij ouders in de wijde omgeving van Zeist

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De humanitaire tak van de kerk is ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Dit is een onafhankelijke stichting met vestigingen in circa 140 landen, waaronder Nederland. Wereldwijd is het een van de grotere christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

WERELDWIJD

In de jaren 30 en 40 van de negentiende eeuw was in de Verenigde Staten een hernieuwde interesse voor het evangelie. Ook de profetische gedeelten van de Bijbel kregen veel aandacht.

Vanaf ongeveer 1832 was William Miller een invloedrijke evangelist. Hij raakte ervan overtuigd dat Jezus in 1843 of 1844 zou terugkeren op aarde. Die voorspelling kwam natuurlijk niet uit. Eén van de groepjes die uit zijn beweging overbleef, besloot verder te gaan met grondige bijbelstudie. In hun midden waren ook de grondleggers van het zevendedagsadventisme.

De kleine groep groeide en in 1863 werd het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten opgericht. In 1874 reisde de eerste adventistische zendeling naar Europa. Nog voor het einde van de negentiende eeuw waren er kleine aantallen adventisten in de meeste Europese landen. In het begin van de twintigste eeuw groeide de beweging ook naar andere werelddelen.

NEDERLAND

De eerste zevendedagsadventisten in Nederland waren afkomstig uit een kleine groep van zevendedagsbaptisten in het oosten van Groningen. Meestal wordt 1887 aangegeven als het jaar waarin de Nederlandse Adventkerk ontstond.

De kerk groeide langzaam. Na de Tweede Wereldoorlog bedroeg het aantal gedoopte leden ongeveer 1.500. Inmiddels is dat verviervoudigd.

Dat de kerk gegroeid is, is onder meer te danken ‘churchplanting’. Dat is het creëren van, kleine, nieuwe groepen die kunnen uitgroeien tot volwaardige gemeenten binnen het kerkgenootschap. Een andere reden is dat er leden vanuit het buitenland zich in Nederland vestigen.

Spread the word